1. PREFACJA NA MSZĘ ZA NOWOŻEŃCÓW

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Godność małżeństwa

Następującą prefację odmawia się w Mszy za nowożeńców.

K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.
K. W górę serca.
W. Wznosimy je do Pana.
K. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu.
W. Godne to i sprawiedliwe.

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, *Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże.
Ty łączysz związki małżeńskie słodkim jarzmem miłości * i nierozerwalnym węzłem pokoju, * aby czysta płodność świętych małżeństw służyła pomnażaniu Twoich przybranych dzieci. * Twoja bowiem opatrzność, Panie, i Twoja łaska w niewysłowiony sposób do tego prowadzi, * że ludzie zrodzeni dla wzbogacenia świata, * przez chrzest zostają odrodzeni i powiększają Twój Kościół, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Przez Niego z Aniołami i wszystkimi Świętymi * głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając:

Święty, Święty, Święty, Pan Bóg Zastępów. * Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. * Hosanna na wysokości. *Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. * Hosanna na wysokości.