2. PREFACJA O DUCHU ŚWIĘTYM

Ocena użytkowników: 3 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Działanie Ducha Świętego w Kościele

Następującą prefację odmawia się w Mszach wotywnych o Duchu Świętym.

K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.
K. W górę serca.
W. Wznosimy je do Pana.
K. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu.
W. Godne to i sprawiedliwe.

Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, *Panie , Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże.
Ty w każdym czasie udzielasz swojemu Kościołowi odpowiednich darów * i nim kierujesz.
Mocą Ducha Świętego tak podtrzymujesz swój Kościół w wierności, * że w doświadczeniach nie przestaje Ciebie wzywać, * a wśród radości Tobie składa dziękczynienie, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Dlatego zjednoczeni z chórami Aniołów, * wysławiamy Ciebie, z radością wołając:

Święty, Święty, Święty, Pan Bóg Zastępów. * Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. * Hosanna na wysokości. *Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. * Hosanna na wysokości.